Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Tính giá thành doanh nghiệp sản xuất - Kế Toán Sản Xuất

Tính giá thành doanh nghiệp sản xuất

Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây

Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​"Tính Giá Thành Doanh Nghiệp Sản Xuất"  Chủ đề này sẽ giúp bạn nắm rõ các bước tính giá thành và kiến thức về tính giá thành như thế nào là đúng?

Nào chúng ta bắt đầu thôi !

I- Phân loại giá thành sản phẩm

 • Trước khi đi vào phân loại giá thành sản phẩm thì kế toán sản xuất sẽ nói qua về Khái niện giá thành sản xuất.
 • Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền các chi phí tính cho một khối lượng sản phẩm nhất định đã hoàn thành
 • Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả của việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Giá thành còn là căn cứ quan trọng để định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Giá thành sản phẩm được phân loại theo: Theo thời điểm và nguồn số liệu, Theo chi phí phát sinh.
 • Loại 1: Theo thời điểm và nguồn số liệu có:
 • Giá thành kế hoạch: XĐ trước khi bước vào KD trên CS giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán kinh phí
 • Giá thành định mức: XĐ trước khi bước vào SX đựơc XD trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và ko biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch
 • Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các cho phí thực tế phát sinh trong SX SP
 • Loại 2: Theo chi phí phát sinh:
 • Giá thành sản xuất
 • Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức : Giá thành toàn bộ của SP = Giá thành SXSP + CP quản lý DN + chi phí Bán hàng

II- 6 Phương pháp tính giá thành

 • 1: Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.
 • Giá thành SP Hoàn Thành = CPSX KD DD đầu kỳ +Tổng CP SX SP – CP SX DD CKỳ
 • Giá thành Sp =Tổng Giá thành SP Hoàn Thành / Số lượng sản phẩm hoàn thành
 • 2: Phương pháp tổng cộng chi phí: Áp dụng trong những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất SP được thực hiện ở nhiều bộ phận SX, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết SP hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.
 • Giá thành = Z1 + Z2 + … + Zn
 • 3: Phương pháp hệ số: Với DN mà trong một chu kỳ SX cùng sử dụng một thứ vật liệu và một lượng LĐ nhưng thu được đồng thời nhiều SP Khác nhau và chi phí ko tập hợp riêng cho từng sản phẩm.
 • Giá thành đơn vị SP Gốc = Tổng giá thành của tất cả các loại SP / Tổng số sản phẩm gốc (Kể cả quy đổi)
 • Giá thành Đvị SP Từng loại = Giá thành Đvị SP Gốc * Hệ số quy đổi từng loại
 • Tổng giá thành sản xuất của các loại SP = Giá trị SP dở dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh trong kỳ - Giá trị sản phẩm DD cuối kỳ
 • 4: Phương pháp tỉ lệ chi phí: Căn cứ vào tỉ lệ chi phí SX thực tế với chi phí SX kế hoạch, Ktoán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản xuất từng loại
 • Giá thành Thực tế từng loại Sp = Giá thành kế hoạch (Định mức) * Tỷ lệ CP
 • Tỉ lệ CP =Tổng giá thành thực tế của tất cả Sp / Tổng giá thành kế hoạch (Định mức) của tất cả SP
 • 5: Phương pháp loại trừ giá trị SP phụ
 • Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP Chính DD ĐKỳ + Tổng chi phí Psinh trong kỳ- Giá trị SP phụ thu hồi ươc tính- Giá trị Sp Chính DD cuối kỳ
 • 6: Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều PP để tính giá thành SP

III- Thực hành trên ví dụ cụ thể

 • Ví dụ: Tại một DN tiến hành SX 2 loại Sp A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đvị tính: 1.000đ)
 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500
 • Chi phí SX chung: 1.200
 • SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400
 • Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP theo các PP phù hợp biết:
 • Trường Hợp 1
 • CP NVL TT SP A: 3.200. SP B: 1.800
 • CP SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp
 • Chi phí SXKD DD đầu kỳ của SP A là 400, SP B 600
 • CP SXKD DD Ckỳ của SP A 768, SP B 232
 • Trường Hợp 2: Chi phí SX tập hợp chung không hạch toán riêng được cho từng SP A và B, biết hệ số quy đổi SP A là 1.25, SP B 1.75, chi phí SX KD DD đầu kỳ: 600, cuối kỳ: 1.000
 • Giải Đáp:
 • TH1: Áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp:
 • Phân bổ chi phí SX chung: Cho SP A: (1.200/ 5.000) * 32.00=768
 • Phân bổ chi phí SX chung: Cho SP B: 1.200 – 768 = 432
 • Hoạch toán 
 • Nợ 154: 5.000                        ( 154A: 3.200 - 154B: 1.800 )
 • Có 621: 5000                ( 621A: 3.200 - 621B: 1.800 )
 • Nợ 154: 1.500                         ( 154A: 900 - 154B: 600 )
 • Có 622: 1.500
 • Nợ 154: 1.200                         ( 154A: 768 - 154B: 432 )
 • Có 627: 1.200
 • Tính giá thành:SP A:- Tổng giá thánh: 400+(3.200+900+76 – 768)= 4.500
 • Giá thành Đvị: 4.500/900 =5
 • Tính giá thành SP B:- Tổng giá thành: 200+(1.800+600+432)-232 = 2.800
 • Giá thành đơn vị: 2.800/400 = 7
 • Hoạch toán DK
 • Nợ 155: 4.500
 • Nợ 157: 2.800
 • Có 154: 7.300
 • TH2: Áp dụng PP hệ số:
 • Kết chuyển chi phí
 • Nợ 154: 7.700
 • Có 621: 5.000
 • Có 622: 1.500
 • Có 627: 1.200
 • Tính giá thành nhóm SP A và B và giá thành đơn vị: 
 • SL SP gốc: (900*1.25)+ (400*1.75) = 1.825
 • Tổng giá thành SP A và B:600+(5.000+1.500+1.200)- 1.000 = 7.300
 • Giá thành Đvị SP gốc: 7.300/1.825 = 4
 • Giá thành Đvị SP A: 4*1.25 = 5
 • Tổng giá thành: 900*5= 4.500
 • Giá thành Đvị SP B = 4*1.75 = 7
 • Tổng giá thành B: 7* 400 = 2.800
 • Hoạch toán DK
 • Nợ 155: 4.500
 • Nợ 157: 2.800
 • Có 154: 7.300

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này khi cần nhé.

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm

About the author

sonketoan

Leave a comment:


KHOÁ HỌC TIỀN LƯƠNG-BHXH-THUẾ TNCN GIẢI PHÁP NÀO CHO NĂM 2019 HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

x

KHÓA HỌC ĐẠI LÝ THU MIỄN PHÍ

Chỉ Còn 100 Suất Học Miễn Phí

x