Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Hé lộ quy trình nhiệm vụ của kế toán sản xuất - Kế Toán Sản Xuất

Hé lộ quy trình nhiệm vụ của kế toán sản xuất

Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây

Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chủ đề đó là ​"Nhiệm vụ của kế toán trong doanh sản xuất "  Chủ đề này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sản xuất cũng như nắm rõ về công việc kế toán của mình trong doanh nghiệp.

Nào chúng ta bắt đầu thôi !

I- Mô hình tổ chức kế toán của doanh nghiệp sản xuất

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp sản xuất được tổ chức công tác kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán: tập trung tại phòng kế toán của Công ty, phân tán tại các đơn vị trực thuộc " Bộ phận sản xuất ". Bộ máy kế toán của Công ty được khái quát bằng sơ đồ sau:

BỘ VIDEO KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Bộ video hướng dẫn chi tiết việc lập file Báo cáo tài chính trên phần mềm Excel . Chi Tiết - Đơn Giản - Dễ Làm

1- Kế toán trưởng: điều hành phòng kế toán và thực hiện các công việc tài chính kế toán. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động tài chính của Công ty.

2- Kế toán tổng hợp: thu nhận các số liệu của các kế toán khác để cập nhật và phản ánh lên báo cáo, chuyên giúp kế toán trưởng trong mọi công việc kiểm tra kế toán

3- Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ thu chi tiền mặt, tiền gửi trên cơ sở các chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Theo dõi các tài khoản công nợ phải thu phải trả, thanh toán tiền lương và bảo hiểm

4- Kế toán ngân hàng: Thực hiện các giao dịch với ngân hàng. Thu nhận các chứng từ phát sinh cập nhập lên báo cáo thuế.

5- Kế toán TSCĐ và VL, CCDC: theo dõi tình hình xuất nhập tồn kho vật liệu, đánh giá phân loại vật liệu, ccdc theo yêu cầu quản lý của Công ty. Tham gia kiểm kê tài sản cố định, định kỳ hay bất thường

6- Thủ quỹ: Phụ trách thu chi tiền mặt.

7- Kế toán Đội : Kế toán công tác tại các xưởng sản xuất có nhiệm vụ theo dõi thu chi , xuất nhập tồn nguyên vật liệu , tình hình sản xuất sản phẩm

Kiêm Kế toán tại xưởng sản xuất : Công việc của  kế toán đội sản xuất

– Viết kế hoạch thi công ngày tiếp theo cần làm gì? Cần bao nhiêu lao động? cần bao nhiêu NVL?

– Cuối ngày đồng thời phải viết nhật ký sản xuất ? Trong nhật ký sản xuất cũng sẽ ghi số lượng sản xuất sản phẩm gì ? Và số lượng bao nhiêu? Bao nhiêu nhân công?

– Cuối ngày kế toán sản xuất cũng phải chấm công cho toàn bộ công nhân sản xuất

– Thông thường 15 ngày sẽ chốt lương 1 lần, nên cuối ngày 14 kế toán sản xuất phải báo về cho kế toán bản chốt công = > chụp lại gửi qua zalo cho kế toán thông quá group zalo công ty = > kế toán căn cứ tính lương công nhân thi công

– Mỗi công trình sẽ được lượng thời gian thi công = > in một tập như quyển sổ tay để kế toán sản xuất chấm công tính lương hàng ngày => Kết thúc 1 quy trình sản xuất sản phẩm  kế toán tại xưởng sẽ bàn giao lại quyển sổ công cho kế toán

– Nếu trong ngày kế toán tại xưởng  không lập trước bản kế hoạch sản xuất ngày kế tiếp sẽ bị phạt 500.000 đ, khoản phạt này được bỏ vào heo đất để làm quỹ chung: nhằm tang, hiếu, hỉ, sinh đẻ, ốm đau…sẽ được mang ra để sử dụng hoặc cuối năm liên hoan tết niên

– Nguyên vật liệu khi mua sẽ phải có hóa đơn đỏ hoặc hóa đơn lẻ của nhà cung cấp => cuối ngày kỹ sư gửi zalo bản chụp hóa đơn gửi về cho kế toán văn phòng tổng hợp lên sổ kế toán

– Mỗi đầu tuần kế toán sản xuất sẽ được ứng 1 khoản nhỏ để chi nóng các khoản của sản xuất : mua vật tư phụ nhỏ lặt vặt, tiền nước uống, hoặc ăn ca khi có việc cần hoành thành gấp

– Các khoản mua chịu hoặc nợ sẽ được kế toán tổng hợp thông quá phiếu đơn hàng hoặc hóa đơn lẻ thống kê sau đó sẽ thanh toán cho khách hàng

– Tất cả các kế toán sản xuất đều phải có bản mô tả công việc của mình mục đích để khi các nhân viên nghỉ thì người sau nhìn bản mô tả công việc sẽ hiểu công việc cần làm hoặc cần biết công việc cụ thể là gì

*Kế toán nội bộ doanh nghiệp sản xuất :

– Thống kê chi phí chi tiết từng công trình: lương, nguyên vật liệu, chi phí máy thi công, và công cụ dụng cụ mang sử dụng cho công trình

– Báo cáo công nợ: của các đối tượng khách hàng mua vào và bán ra

– Chi phí lương: Chi phát lương trực tiếp hoặc chuyển khoản thông qua ATM

– Mở sổ theo dõi nhân sự : ra vào, nghỉ và các chế độ của người lao động

– Đối chiếu rà soát chi phí của từng sản phẩm

– Theo dõi chi tiết giá thành từng sản phẩm

– Thiết lập báo giá, hệ thống đơn giá mua vào từ nhà cung cấp, kê biên danh sách nhà cung cấp: nêu các sản phẩm của các nhà cung cấp để khi cần liên hệ

– Lập danh sách nhận sự thông tin liên hệ chi tiết khi cần

– Theo dõi đồng phục cấp phát

– Giải quyết mẫu thuẫn giữa các cá nhân công ty

– Quản lý việc tạm ứng và Thanh toán tạm ứng theo từng đối tượng, và quyết toán tạm ứng cho từng đối tượng

II- Quy trình sản xuất kế toán cần biết

  • Phần này tôi sẽ chia sẻ với các bạn quy trình sản xuất sản phẩm gồm 9 bước với mục đích : 
  • Đáp ứng nhu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất
  • Đảm bảo tính chuyên nghiệp thông suốt, phân công công việc rõ ràng, tiết kiệm chi phí.
  • Sau đây tôi sẽ mô tả chi tiết hơn để mọi người cùng nắm rõ quy trình sản xuất.

III- Chi tiết nhiệm vụ của kế toán 

A: Công việc kế toán đầu mỗi năm

1. Kết chuyển Lãi, Lỗ năm trước sang đầu năm hiện tại
- Công việc đầu năm (đầu tiên) các bạn cần làm là Kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, cụ thể là các bạn xem số dư TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay (trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước)

( các bước hoạch toán trên phần mền tôi sẽ hướng dẫn cụ thể trên chứng từ thực tế ở bên dưới )
2. Nộp tiền và hạch toán chi phí thuế môn bài đầu năm:
- Thời hạn chậm nhất nộp tiền thuế môn bài 30/1/N

- Không cần nộp tờ khai thuế môn bài nếu không có thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp (Không tăng, giảm vốn điều lệ, không mở thêm chi nhánh, văn phòng …)
- Nếu có thay đổi thì các bạn phải nộp lại tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
3. Chuyển số dư năm trước sang đầu năm
- Chuyển số dư đầu kỳ vào “Bảng cân đối phát sinh” cụ thể các bạn nhập vào số dư đầu kỳ các tài khoản: 152, 156, 242 … Chi tiết nhé, như: Chi tiết từng mã hàng, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng tổng hợp nhập xuất tồn …
Chú ý: Những DN đang sử dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48 thì sang năm 2017 phải chuyển sang theo Thông tư 133 nhé. Trong đó có 1 số tài khoản bị xóa bỏ và thêm mới, nên số dư đầu kỳ các bạn phải chuyển sang TK mới nhé.

4. Các tờ khai, báo cáo thuế cần nộp đầu năm:
a. Thuế GTGT, TNCN:
- Nếu DN bạn kê khai theo tháng thì hạn nộp tờ khai là 20 hàng tháng
- Nếu DN bạn kê khai theo quý thì hạn nộp tờ khai chậm nhất 30 của tháng sau Ví dụ : ( Qúy 4/2016: 30/1/2017, Qúy 1/2017: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10 )
b. Thuế TNDN:
- Thực hiện tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính (Không cần nộp tờ khai tạm tính quý) chậm nhất là Qúy 4/2016: 30/1/2017, Qúy 1/2017: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10
c. Hóa đơn:
- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý chậm nhất: Qúy 4/2016: 30/1/2017, Qúy 1/2017: 30/4, Qúy 2: 30/7 và Qúy 3: 30/10
- Nếu DN nộp báo cáo hóa đơn theo tháng thì chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.
d. BCTC, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN:
- Tờ Khai quyết toán thuế và BCTC 2016: Chậm nhất là 31/03/2017.
- Riêng BCTC ngoài việc nộp cho cơ quan thuế các bạn còn phải nộp cho các cơ quan sau: Cơ quan thống kê và Cơ quan đăng ký kinh doanh.

D. Công việc cuối năm

Cuối năm bạn nhớ làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .

Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm

Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ

Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và số tổng hợp

Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó

Lưu trữ các chứng từ và số sách

P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này khi cần nhé.

About the author

sonketoan

Leave a comment:


KHOÁ HỌC TIỀN LƯƠNG-BHXH-THUẾ TNCN GIẢI PHÁP NÀO CHO NĂM 2019 HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

x

KHÓA HỌC ĐẠI LÝ THU MIỄN PHÍ

Chỉ Còn 100 Suất Học Miễn Phí

x