KHÓA HỌC BCTC HỢP NHẤT

CHUYÊN SÂU    

Chào mừng bạn tới với khóa học lập BCTC Hợp Nhất Chuyên Sâu của Thái Sơn . Để đạt được kết quả tối đa nhất khi xem bộ video này, trước tiên bạn hãy gác toàn bộ mọi việc lại và dành mỗi ngày khoảng 1h đồng hồ để xem các video trong khóa học này. Bạn sẽ nắm được bức tranh tổng quan, cũng như các bước phải làm sau khi xem hết các part trong khóa học này này. Lưu ý xem video + ghi chép rồi cuối cùng mới tới thực hành, chỉ có như vậy bạn mới đạt kết quả tối đa nhất từ phần quà tặng này. Nhớ add zalo số của tôi là 0901.686.262 để tôi hỗ trợ bạn trong quá trình học. Nào chúng ta bắt đầu thôi !

VIDEO #1

Trong video số 1 này chúng ta cùng nhau tìm Bức tranh tổng quan về BCTC hợp nhất

VIDEO #2

Trong video số 2 này chúng ta tìm hiểu khái niệm cơ bản về BCTC hợp nhất

VIDEO #3

Trong video số 3 này chúng ta tìm hiểu các nguyên tắc lập BCTC hợp nhất

VIDEO #4

Trong video số 4 này chúng ta tìm hiểu các bước lên báo cáo tài chính hợp nhất

VIDEO #5

Trong video số 5 này chúng ta tìm hiểu các bút toán điều chỉnh

VIDEO #6

Trong video số 6 này chúng ta tìm hiểu Hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn và không có ảnh hưởng đáng kể

VIDEO #7

Trong video số 7 này chúng ta tìm hiểu Hợp nhất kinh doanh qua với công ty liên doanh liên kết

VIDEO #8

Trong video số 8 này chúng ta tìm hiểu bút toán phân bổ lợi thế thương mại

VIDEO #9

Trong video số 9 này chúng ta tìm hiểu nguyên tắc điều chỉnh giao dịch nội bộ

VIDEO #10

Trong video số 10 này chúng ta tìm hiểu Giao dịch nội bộ hàng tồn kho mẹ bán cho con

VIDEO #11

Trong video số 11 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ hàng tồn kho ví dụ thực tế 02

VIDEO #12

Trong video số 12 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ con bán cho mẹ HTK

VIDEO #13

Trong video số 13 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ mẹ bán cho con TSCĐ

VIDEO #14

Trong video số 14 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ mẹ bán cho con TSCĐ

VIDEO #15

Trong video số 15 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ Con bán cho mẹ TSCĐ

VIDEO #16

Trong video số 16 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ HTK thành TSCĐ

VIDEO #17

Trong video số 17 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ cho vay và huy động vốn

VIDEO #18

Trong video số 18 này chúng ta tìm hiểu giao dịch nội bộ chi trả cổ tức

VIDEO #19

Trong video số 19 này chúng ta tìm hiểu về THANH LÝ 100% CTY CON

VIDEO #20

Trong video số 20 này chúng ta tìm hiểu về BCLCTT khi hợp nhất BCTC

VIDEO #21

Trong video số 21 này chúng ta sẽ áp dụng các bút toán điều chỉnh lên File excel

VIDEO #22

Trong video số 22 này chúng ta sẽ áp dụng các bút toán điều chỉnh lên File excel và tìm hiểu lại quy trình

VIDEO #23

Trong video số 23 này chúng ta sẽ thực hành lên BCTCHN

19875590_669128256621503_1143666258345793892_n

Zalo và Hotline Hỗ Trợ 
Trong Khóa Học

Don’t miss this..!!